YETENEK TESTİ

Yetenek testi ve Ttestin Dayanağı Çoklu Zeka Kuramı; 

Uyguladığımız yetenek ve beceri testimiz temel olarak çoklu zeka kuramına dayanmaktadır. Bu teoriyi hayata geçirerek pratikte öğrencinin profilinin çıkarılması ve ona göre eğitimin düzenlenmesi hem öğrencinin başarısı ve hem de ülkenin başarısını etkileyeceği, ülke olarak bu sayede çok büyük başarılara ulaşılabileceği aşikardır. Yetenek iki türlü anlaşılabilir bunlardan birincisi algılamaya göre ikincisi ise performansa ölçülerek. Öğrencinin yetenek ve becerileri ortaya çıktıktan sonra bakılması gereken diğer bir parametrede öğrencinin bu konularda ne kadar ilgisi ve merakı olduğudur. Yeteneği olan öğrencide eğer bu konuya ilgisi yoksa ilk olarak yapılacak şey öğrencide ilgi ve merak geliştirme yöntemlerine başvurularak ilgi oluşturmaktır. Bunu gerçekleştirmenin çok çeşitli yöntemleri mevcuttur. 

Günümüzde ileri ülkelerde öğrenme kuralları ve ilkeleri büyük ölçüde değişmiş ve değişime devam etmektedir. Oysa, ülkemizde hala geleneksel öğrenme ve öğretme yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemler bilgiyi içselleştirmek, üzerinde yorum yapmak, kıyaslama yapmak, analitik düşünebilmek yerine, öğrenciyi ezberciliğe yönelten, imtahanı geçip ezberledikleri bilgileri unutmaya dönük yöntemler hala yürürlüktedir. Bilim anlamında öğrencide merak, ilgi ve öğrenme isteği doğurmayan bir eğitim devam etmektedir.Bireylerin birbirinden farklı algılama, anlama, olaylara farklı yaklaşma, farklı biçimlerde problem çözme tarzları ve farklı öğrenme stilleri vardır.İşte bu amaçla öğrencinin önceden yetenekleri anlaşırsa ona göre eğitim görecek ve çok daha büyük başarılar yakalanacaktır. Gardner (1993), Çoklu Zekâ Kuramında sekiz tür zekâdan söz etmektedir.

  1. Sözel / Dil Zekâsı

  2. Mantık / Matematiksel zekâ

  3. Görsel / Uzamsal zekâ

  4. Bedensel / Kinestetik zekâ

  5. Müzik / Ritim zekâsı

  6. Sosyal zekâ

  7. Özedönük zekâ

  8. Doğa zekâsı

Çoklu Zeka için tıklayınız.


Yetenek Testi için lütfen tıklayınız.

Çocuklar İçin Derneği

ÇODER - Çocuklar İçin Derneği

  Hizmetler
  İletişim
  Çocuklar İçin Derneği

Çarşı, Tiryaki Sk. No:15, 34876 Kartal/İstanbul

0216 377 13 92
info@coder.org.tr
Pazartesi - Cumartesi: 09.30 ile 17.30 saatleri arasında açığız.